Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod!

Margaret Johnson

ISBN: 9781784615567

£4.99

In stock

SKU: 9781784615567 Category:

Description

Nofel sydd yn rhan o’r pecyn cyntaf o’r prosiect llyfrau darllen hamdden i ddysgwyr. Mae’r nofel yn sn a ddiwrnod ym mywyd Sophie sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadu yn ei rhwystro rhag cyrraedd y set. Mae’n gorfod ymweld swyddfa’r heddlu sawl gwaith, ond does dim ots ganddi, oherwydd mae’n ffanso’r plismon yno!